تقدیر از پلیس فرودگاه کاشان به مناسبت هفته گرامی داشت نیروی انتظامی دوشنبه 1397/07/16
 ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۶ مهر ساعت 0 و 0 دقیقه
به مناسبت هفته گرامی داشت نیروی انتظامی صبح امروز  طی مراسمی از پرسنل زحمتکش پلیس فرودگاه کاشان توسط یگان حفظت هواپیمایی فرودگاه کاشان  تقدیر شد .