ادامه مراحل نصب و راه اندازی دستگاه کمک ناوبری DVOR - DME فرودگاه کاشان مرحله نصب آنتن های دستگاه توسط شرکت صاشیراز با همکاری کارشناسان فرودگاه کاشان 1397/07/16
 ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۵ مهر ساعت 0 و 0 دقیقه