جلسه دکتر ساداتی نژاد نماینده مردم‌ کاشان وآران وبیدگل با مدیر کل مرزهای وزارت کشور درخصوص ایجاد مرز هوایی فرودگاه کاشان برای پرواز کاشان به نجف اشرف
 ۱۳۹۷ پنج شنبه ۴ مرداد ساعت 0 و 0 دقیقه