افزایش پرواز های مسیر مشهد-کاشان-مشهد از تاریخ 97/04/01 روزهای دوشنبه و جمعه هر هفته
 ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ ارديبهشت ساعت 0 و 0 دقیقه
افزایش پرواز های مسیر مشهد-کاشان-مشهد از تاریخ 97/04/01
روزهای دوشنبه و جمعه هر هفته با هواپیمایی تابان
خبرهای تکمیلی به زودی اعلام خواهد شد.