جلسه هیئت مدیره فرودگاه کاشان جلسه هیئت مدیره فرودگاه کاشان
 ۱۳۹۴ چهارشنبه ۸ مهر ساعت 0 و 0 دقیقه
به گزارش روابط عمومی فرودگاه کاشان ،جلسه هیئت مدیره فرودگاه کاشان در تاریخ 94/6/19  با حضور میهمانانی از سازمان هواپیمایی کل کشور ،شرکت هواپیمایی یاس ،شرکت هواپیمایی آسمان،شرکت فرودگاه های استان اصفهان ،برخی از اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره فرودگاه کاشان در محل فرودگاه کاشان به منظور تبادل نظر در خصوص برنامه های جاری و نیز ارزیابی و نظارت توسط سازمان هواپیمایی برگزار گردید.
در این جلسه ضمن تعیین مشخصات باند فرودگاه کاشان جهت درج در کتاب AIP ، نسبت به مکان یابی محل نصب دستگاه DVOR-DME اقدام گردید.