بازدید دانش آموزان کلاس پنجم دبستان محمدرسول الله (ص) از فرودگاه کاشان بزرگ سه شنبه 1398/11/29
 ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن ساعت 0 و 0 دقیقه

به گزارش روابط عمومی فرودگاه کاشان ،در روز سه شنبه مورخ 1398/11/29

 دانش آموزان کلاس پنجم دبستان محمدرسول الله(ص) از فرودگاه کاشان بازدیدی به عمل

 آوردند که مدیر کل فرودگاه جناب آقای دکتر مسعودی توضیحات لازم در مورد فرودگاه،

عملیات پرواز و مسائل فنی هواپیما را به آنها ارائه دادند.