حضور مدیریت و کارکنان فرودگاه کاشان در اجتماع بزرگ کاشانی‌ها در سوگ سردار دل‌ها یک شنبه مورخ 1398/10/15
 ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۶ دي ساعت 0 و 0 دقیقه