مراسم تودیع و معارفه فرمانده یگان حفاظت هواپیمایی فرودگاه کاشان سه شنبه مورخ 1398/10/03
 ۱۳۹۸ يکشنبه ۸ دي ساعت 0 و 0 دقیقه

مراسم تودیع و معارفه فرمانده یگان حفاظت هواپیمایی فرودگاه کاشان در روز سه شنبه مورخ 1398/10/03 و با حضور فرماندهی محترم سپاه حفاظت هواپیمایی استان اصفهان،مسئول دفتر بازرسی سپاه حفاظت هواپیمایی کشور،جانشین فرماندهی پایگاه هوایی شهید کریمی هوافضای کاشان ،فرماندهی و جانشین ناحیه مقاومت بسیج آران و بیدگل ،مدیرکل فرودگاه کاشان و فرماندهی پلیس فرودگاه کاشان برگزار گردید. در این مراسم طی اهدای لوح تقدیر و هدایا از زحمات فرماندهی سابق یگان حفاظت هواپیمایی فرودگاه کاشان تقدیر و فرماندهی جدید حضور مدعوین و مهمانان معرفی گردید.

روابط عمومی فرودگاه کاشان