بازدید سردار حسن مهری فرمانده پلیس فرودگاه های کشور از فرودگاه کاشان مورخ 98/10/03
 ۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ دي ساعت 0 و 0 دقیقه

سردار مهری فرمانده محترم پلیس فرودگاه های کشور به منظور بازدید از فرودگاه کاشان در روز سه شنبه مورخ 98/10/03 وارد این فرودگاه شده و مورد استقبال مدیر عامل و فرمانده پلیس فرودگاه قرار گرفت . ایشان در بازدید میدانی در جریان نحوه خدمت رسانی به مسافرین و مراجعین قرار گرفته و ضمن اظهار رضایت از عملکرد مجموعه ، در خصوص ارائه خدمات مطلوب به شهروندان  دستورات لازم را صادر نمودند.