تغییر در ساعات پرواز مشهد -کاشان-مشهد روزهای سه شنبه 1398/01/20 و جمعه 1398/01/23
 ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۹ فروردين ساعت 0 و 0 دقیقهقابل توجه مسافرین محترم،

تغییر در ساعات پرواز مشهد -کاشان-مشهد

روزهای سه شنبه 1398/01/20 و جمعه 1398/01/23

پرواز از مشهد به مقصد کاشان ساعت 8:00 صبح

پرواز از کاشان به مقصد مشهد مقدس ساعت 10:30 صبح