دیدار نوروزی کارکنان فرودگاه کاشان با شهردار محترم شهرستان کاشان جناب آقای دکتر سعید ابریشمی راد دوشنبه 1398/01/05
 ۱۳۹۸ جمعه ۹ فروردين ساعت 0 و 0 دقیقه