🔴 اطلاعیه مهم پرواز مسیر مشهد-کاشان-مشهد 1398/01/02 🔴 اطلاعیه مهم پرواز مسیر مشهد-کاشان-مشهد 1398/01/02
 ۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين ساعت 0 و 0 دقیقه

قابل توجه مسافرین محترم

پرواز مسیر مشهد-کاشان-مشهد جمعه 1398/01/02 با تاخیر از مشهد انجام خواهد شد.