گزارش تصویری از آغاز دوباره پرواز مشهد-کاشان-مشهد جمعه - 1397/11/12
 ۱۳۹۷ جمعه ۱۲ بهمن ساعت 0 و 0 دقیقه