آغاز دوباره پرواز مشهد- کاشان - مشهد از تاریخ 1397/11/12 توسط شرکت هواپیمایی تابان روز های سه شنبه و جمعه هر هفته
 ۱۳۹۷ جمعه ۵ بهمن ساعت 0 و 0 دقیقه

مسیر پروازی مشهد-کاشان- مشهد

 

روزهای هفته : سه شنبه و جمعه

 

شروع پرواز: از 12 بهمن ماه 

 

پرواز شماره 6215 مسیر مشهد -کاشان 

خروج از مشهد ساعت 8:00 

ورود به کاشان ساعت 9:20

 

پرواز شماره 6216 مسیر کاشان - مشهد

 ساعت خروج از کاشان 10:30 

ساعت ورود به مشهد 11:۵۰