آغاز رسمی پروازهای کشوری فرودگاه کاشان آغاز رسمی پروازهای کشوری فرودگاه کاشان
 ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۳ خرداد ساعت 0 و 0 دقیقه

آغاز رسمی پروازهای کشوری فرودگاه کاشان همزمان با بیست و یکمین سالگرد افتتاح ،امروز 13 خرداد ماه  سال 1395 طی مراسمی با حضور مسئولین شهرستان کاشان