پارکینگ


فرودگاه کاشان دارای پارکینگ می باشد.برچسب ها:
کاشان - کیلومتر  12 جاده نطنز
فرودگاه کاشان - KashanAirport