استاندارد های سازمان هواپیمایی کشور

استانداردها و الزامات دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي

1.    قوانين هوايي

ICAS 102

2.    خدمات هواشناسي هوانوردي

ICAS 103

3.    نقشه هاي هوانوردي

ICAS 104

4.    واحدهاي اندازه گيري

ICAS 105

5.    خدمات مراقبت پرواز

ICAS 111

6.    فرودگاه ها

ICAS 114/1

7.    فرودگاه هاي بالگرد

ICAS 114/2

8.    خدمات اطلاعات هوانوردي

ICAS 115

استانداردها و الزامات دفتر طراحي و ساخت

1. حفاظت زيست محيطي- سرو صداي هواپيما

ICAS 116V1

2. حفاظت زيست محيطي-آلودگي موتور هواپيما

ICAS 116V2

3. قابليت پروازي وسايل پرنده

ICAS 108

4. واحدهاي اندازه گيري در عمليات هوايي و زميني

ICAS 105

استانداردهاي دفتر عمليات پرواز

1.  استانداردهاي عملياتي حمل و نقل هوائي تجاري (هواپيما)

ICAS 106  I

2.  استانداردهاي عملياتي هواپيمايي عمومي

ICAS 106  II

3.  استانداردهاي عملياتي حمل و نقل هوائي تجاري (هلي كوپتر)

ICAS 106 III

4.  استانداردهاي حمل ونقل كالاهاي خطرناك

ICAS 118

استانداردهاي دفتر ايمني و بررسي سوانح

1.  تجسس و نجات

ICAS 112

2.  بررسي سوانح و حوادث هوايي

ICAS 113

استاندارد دفتر گواهينامه ها امتحانات و امور پزشكي

1.گواهينامه پرسنلي

ICAS 101

کاشان - کیلومتر  12 جاده نطنز
فرودگاه کاشان - KashanAirport