اسامی اعضای هیئت مدیره فرودگاه کاشان
اعضای هیئت مدیره ی فرودگاه کاشان از بین معاونین ،مشاورین و مدیران ارشد شهرداری کاشان به شرح ذیل انتخاب و مصوب گردید:

1) رئیس هیئت مدیره - مدیر عامل سازمان عمران و بهسازی شهرداری کاشان - جناب مهندس ابوالفضل ساروقیان
2) مشاور فرودگاهی شهردار کاشان- کاپیتان سعید مدبر
3) مشاور فرودگاهی شهردار کاشان- کاپیتان محمد نوروزی
4) مشاور فرودگاهی شهردار کاشان- کاپیتان سهیل مهاجر شیرازی
5) معاون اداری مالی شهرداری کاشان - جناب آقای سید حسینعلی ابریشم
6) مدیر سرمایه گذاری شهرداری کاشان - آقای مهندس مصطفوی
7)مدیر حراست شهرداری کاشان - جناب آقای حسن پرورده
8) مدیر عامل فرودگاه کاشان - جناب مهندس سید مسعود مسعودی
9) مدیر اداری شهرداری کاشان- جناب آقای عباس مهندس
10) مدیر مالی شهرداری کاشان - سرکار خانم مهناز توکلی
کاشان - کیلومتر  12 جاده نطنز
فرودگاه کاشان - KashanAirport