اسامی اعضای هیئت مدیره فرودگاه کاشان
اعضای هیئت مدیره ی فرودگاه کاشان از بین معاونین ،مشاورین و مدیران ارشد شهرداری کاشان به شرح ذیل انتخاب و مصوب گردید:

1) رئیس هیئت مدیره - مدیر عامل سازمان عمران و بهسازی شهرداری کاشان - جناب مهندس ابوالفضل ساروقیان
2) مشاور فرودگاهی شهردار کاشان- کاپیتان سعید مدبر
3) مشاور فرودگاهی شهردار کاشان- جناب آقای محسن زعفرانی
4) مشاور فرودگاهی شهردار کاشان- جناب آقای حسن امینی
5) معاون اداری مالی شهرداری کاشان - جناب آقای عباس نیکخواه
6) مدیر سرمایه گذاری شهرداری کاشان -جناب آقای عباس قدیری
7)مدیر حراست شهرداری کاشان - جناب آقای حسن پرورده
8) مدیر عامل فرودگاه کاشان - جناب مهندس سید مسعود مسعودی
9) مدیر اداری شهرداری کاشان- جناب آقای محمد حقیقی
10) مدیر مالی شهرداری کاشان - سرکار خانم مهناز توکلی
11) مشاور شهردار - جناب آقای سید حسینعلی ابریشم
کاشان - کیلومتر  12 جاده نطنز
فرودگاه کاشان - KashanAirport