اسامی اعضای هیئت مدیره فرودگاه کاشان
اعضای هیئت مدیره ی فرودگاه کاشان از بین معاونین ،مشاورین و مدیران ارشد شهرداری کاشان به شرح ذیل انتخاب و مصوب گردید:

1)  کاپیتان سعید مدبر
2)  کاپیتان ناصر سهی راد
3) کاپیتان سهیل مهاجر
4)  جناب آقای مجتبی ولی پناه
5)  جناب آقای محمد شفافی
6) جناب آقای عباس قدیری
7) جناب آقای حسن پرورده
8)  جناب مهندس سید مسعود مسعودی
9) جناب آقای محمد حقیقی
10) جناب آقای سید حسینعلی ابریشم

کاشان - کیلومتر  12 جاده نطنز
فرودگاه کاشان - KashanAirport