شی شماره 1 - یک عدد کلاه

یک عدد کلاه،

 جامانده در اتوبوس پرواز 6215

 مشهد به کاشان مورخ 98/02/03


کاشان - کیلومتر  12 جاده نطنز
فرودگاه کاشان - KashanAirport