دارندگان شرایط زیر معمولاً واجد صلاحیت مسافرت هوایی نخواهند بود
کاشان - کیلومتر  12 جاده نطنز
فرودگاه کاشان - KashanAirport