دستگاه های ATM در فرودگاه کاشان

دستگاه های ATM در فرودگاه کاشان
محل استقرار دستگاه خود پرداز  بانک های ارائه خدمت
  

ترمینال 

  
  

سالن ترانزیت

  


لازم بذکر است که کانتر ها، قسمت بسته بندی و پارکینگ فرودگاه مجهز به کارتخوان بانک شهر می باشد.

برچسب ها:
کاشان - کیلومتر  12 جاده نطنز
فرودگاه کاشان - KashanAirport